Prawo do przenoszenia danych


Osoby mają prawo do przeniesienia swoich danych od jednego usługodawcy do drugiego. I musi to zostać wykonane w powszechnie stosowanym formacie czytelnym dla człowieka i urządzeń. Masz prawo do żądania raportu RODO dotyczącego wszystkich swoich osobistych informacji przechowywanych w tym sklepie. Jeżeli masz zamiar wykonać przenoszenie danych, naciśnij przycisk pobierania. Zostanie wygenerowany arkusz z danymi osobowymi.Cofnij