Dotyczy obowiązku informowania wszystkie przedsiębiorstwa i osoby fizyczne o zbieraniu danych osobowych. Konsumenci muszą zdecydować się czy ich dane mogą być gromadzone, i zgoda musi być dobrowolna, a nie domniemana.

Cofnij