Jeśli doszło do naruszenia danych naruszający dane osobowe danej osoby, użytkownik ma prawo do informacji w ciągu 72 godzin od momentu wykrycia zdarzenia naruszenia.

Cofnij