Daje prawo użytkownikowi do zaprzestania przetwarzania swoich danych w marketingu bezpośrednim. Nie ma wyłączenia od tej zasady, a wszelkie przetwarzanie musi zatrzymane tak szybko, jak zostało odebrane żądanie. Ponadto prawo to musi być jasne dla osób na samym początku każdej komunikacji.

Cofnij