Osoby fizyczne mogą zażądać, aby ich dane nie były używane do przetwarzania. Ich dane mogą zostać na swoim miejscu, ale nie mogą być wykorzystywane.

Cofnij